Klient:

Trafostanica na Pribilinskej ulici v Bratislave

Problém:

Odstránenie nedostatkov trafostanice + vykonanie kompletnej údržby.

Riešenie:

Po obdržaní objednávky na odstránenie nedostatkov v trafostanici sme vykonali obhliadku kde sme zistili, že trafostanica je v dezolátnom stave. Nevyhovujúce uzemnenie, pretečený olej, starý silikag, chýbajúce bezpečnostné tabuľky a pomôcky, nefunkčné osvetlenie a mnoho daľšieho. Po diskusií s majiteľom sme sa dohodli na odstránení všetkých nedostatkov a kompletnej údržbe trafostanice.  

Výsledok:

Trafostanica je bez závad a nedostatkov a schopná bezpečnej prevádzky daľších niekoľko rokov.