Klient:

Súkromná spoločnosť z Moravského Svätého Jána

Problém:

Stará trafostanica už kapacitne nepostačovala, bolo potrebné vybudovať novú.

Riešenie:

Navrhli sme novú kioskovú trafostanicu, ktorá kapacitne postačuje pre potreby areálu, pripravili sme projekt a pustili sa do výstavby. V spolupráci so ZS DIS bol ostadený nový stĺp s úsekovým odpínačom, z ktorého sme vybudovali VN prípojku k novej trafostanici. Po osadení a spustení novej trafostanice sme starú odpojili a pripravili na demontáž.

Výsledok:

Nová fungujúca trafostanica .