Klient:

Hotel

Problém:

Stará trafostanica hotela bola v zlom technickom stave. Hotel ju nemal záujem prevádzkovať a ani investovať peniaze do jej opravy.

Riešenie:

Od majiteľa sme trafostanicu odkúpili, opravili, vykonali všetky revízie aj úradnú skúšku a uviedli ju do prevádzky.

Výsledok:

Stará trafostanica dostala novú šancu.

Majiteľ hotela získal peniaze za trafostanicu a odpadla mu povinnosť prevádzky a údržby trafostanice. My sme získali novú distribučnú sústavu, ktorá v súčasnosti obhospodaruje viacero odberných miest.