Potrebujem servis vlastnej trafostanice

Hľadám firmu, ktorá by servisovala moju trafostanicu


 • Nemám čas ani vedomosť ako servis vykonať

  • máme dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou a údržbou trafostaníc. Systém  servisovania vašej trafostanice pripravíme na mieru podľa vašich potrieb. Môžeme ho dodať ako samostatnú ale aj komplexnú službu. Na základe jednorazových objednávok alebo na základe zmluvy o údržbe.
   Vytvoríme zoznam zariadení podliehajúcich odborným prehliadkam a úradným skúškam vo forme: typ zariadenia, termíny, nedostatky, archív protokolov a správ.

 • Nemám technika, ktorý by tento servis zabezpečoval

  • My vám vieme ponúknuť:

   • Periodický servis

    • pravidelnú kontrolu pod napätím,

    • pravidelnú kontrolu a údržbu NN časť za vypnutého stavu spojenú s odbornou prehliadkou,

    • pravidelnú kontrolu a údržbu transformátorov za vypnutého stavu.

   • Poruchový servis, bežné opravy a obnovenie dodávky el. energie,

   • Havarijný servis, havarijné opravy a obnovenie dodávky el. energie,

   • Servis na požiadanie

 • Chcem, aby trafostanica bola po technickej a legislatívnej stránke v poriadku

  • budeme za vás sledovať termíny revízií a úradných skúšok, vykonáme ich vždy v termíne a zistené nedostatky operatívne odstránime.


Viac sa dozviete na >