Ako sa pripojiť k trafostanici?

Mám problém s pripojením svojej trafostanice


  • Vlastním trafostanicu, ale distribučná spoločnosť ma k nej nechce pripojiť

    • ak sa chcete vyhnúť nesúhlasnému stanovisku distribučnej spoločnosti k projektu, prípadne žiadosti o pripojenie k vašej trafostanici, pomôžeme vám danú situáciu vyriešiť.

  • Distribučná spoločnosť odo mňa žiada pripojovací poplatok

    •  Pripojovací poplatok je potrebné platiť najmä pri budovaní nových odberných miest alebo pri zvyšovaní maximálnej rezervovanej kapacity, často však žiadajú tento poplatok neoprávnene prípadne vo výške, ktorá je neúmerná.

  • Staviam alebo rekonštruujem budovu a kapacita súčasného transformátora už nepostačuje

    • Ak sa zmenia technické podmienky vášho pripojenia a požadovaná maximálna rezervovaná kapacita je vyššia ako kapacita transformátora, je potrebné transformátor vymeniť.

Sme jedným z najväčších alternatívnych distribútorov na Slovensku 

Spolupracujeme so všetkými hlavnými dodávateľmi elektrickej energie. Vašu trafostanicu od vás odkúpime alebo si ju prenajmeme a bezplatne vás pripojíme.


Viac sa dozviete na >