Firemný energetik

Väčšina dnešných firiem už nemá svojho vlastného energetika alebo osobu, ktorá by sledovala a optimalizovala náklady na energie. A to aj napriek tomu, že energie tvoria veľkú časť nákladov. My vám ponúkame riešenie, ktoré vám všetky tieto činnosti zastreší.

Aká je vaša spotreba energií a aké náklady na ne vynakladáte?

Prostredníctvom našej služby „Firemný energetik“ vám ponúkame celý rad činností, ktoré pomôžu zefektívniť a znížiť vaše náklady za energie.

Ide o:

Energetická analýza 

Kompenzácia účinníku

Regulácia ¼ hodinového maxima

Výberové konania dodávateľov energií

Kontrola fakturácie

Odpisovanie meračov

Kontrola technológie

Sledovanie legislatívy

Revízie – Pravidelné odborné prehliadky

Úradné skúšky


Energetická analýza

Zhodnotíme vaše náklady na energie, poradíme, kde a ako ušetriť a budeme za vás sledovať ich vývoj.

 • Zhodnotenie súčasného stavu

 • Zhodnotenie súčasného stavu

 • Vyhodnocovanie spotreby všetkých energií

 • Vytváranie analýz - porovnávanie objektov/ rokov

 • Stanovenie optimálnej distribučnej sadzby

 • Stanovenie optimálnej veľkosti RK a MRK/ ističa

 • Stráženie RK a MRK

 • Blokovanie sporebičov/ technológií

 • Návrh na zníženie nákladov na energie

Kompenzácia účinníka

V prípade, že dostávate pokuty za prekročenie účinníka alebo dodávku jalovej energie do siete, je potrebná inštalácia kompenzácie, ktorá vykompenzuje transformátor alebo zariadenie, ktoré jalovinu vyrába.

 • Analýza nameraných hodnôt

 • Vyhodnotenie súčasného stavu

 • Návrh vhodného kompenzačného zariadenia

Regulácia ¼ hodinového maxima

Vďaka sledovaniu a následnej regulácií ¼ hodinového maxima vieme ušetriť veľké peniaze na maximálnej rezervovanej kapacite, ktorú môžete mať zbytočne vysokú.

 • Analýza priebehu odberného miesta

 • Návrh riešenia optimalizácie výkonu

 • Inštalácia regulátora

Výberové konania dodávateľov energií

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s dodávkou energií, vám pripravíme podklady, poradíme, na čo si dávať pozor a ako vybrať najvhodnejšieho dodávateľa energií.

 • Príprava podkladov na výberové konania pre dodávky energií

 • Príprava podkladov pre nákup energií

 • Príprava zmlúv súvisiacich s energiami

Kontrola fakturácie

Každý mesiac vám skontrolujeme faktúry za energie, či nedošlo z nečakanému zvýšeniu spotreby alebo neželaným pokutám.

 • Mesačná kontrola vyfakturovaných údajov

Odpisovanie meračov

Zabezpečíme odpis meračov energií a spracovanie podkladov do prehľadných tabuliek.

 • Mesačné odpisovanie meračov energií

 • Príprava podkladov pre fakturáciu

Kontrola technológie

Skontrolujeme vám technologické zariadenia, ktoré máte vo vašom objekte tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, alebo, aby ste nezabudli na pravidelné revízie.

 • Zabezpečenie vykonávania pravidelných kontrol jednotlivých zariadení

Sledovanie legislatívy

Budeme za vás sledovať zmeny v energetickej legislatíve a včas vás na ne upozorníme.

 • Sledovanie zmien v legislatíve a zasielanie upozornení na jej zmeny

Revízie – Pravidelné odborné prehliadky

Zrealizujeme vám revízie jednotlivých technologických zariadení a odstránime nedostatky zistené týmito revíziami.

 • Sledovanie termínov revízií jednotlivých technologických zariadení

 • Vykonávanie revízií – trafostaníc, bleskozvodov, VN a NN prípojok

Úradné skúšky

Pripravíme vám podklady potrebné na úradnú skúšku a poradíme vám, ako ju absolvovať.

 • Sledovanie termínov úradných skúšok jednotlivých technologických zariadení

 • Príprava pokladov pre vykonanie úradnej skúšky


Ak si prajete vypracovať ponuku, kontaktujte nás >