Ako si vybaviť povolenia na podnikanie v energetike?

Chcem začať podnikať v energetike a potrebujem povolenia


 • Potrebujem poradiť, či vôbec nejaké povolenie potrebujem

  • nie všetko súvisiace s energetikou je podnikaním v energetike. Napríklad výroba či distribúcia elektriny alebo plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny alebo plynu pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia, nie je podnikaním v energetike. Pomôžeme vám zorientovať sa v danej oblasti a navrhneme riešenie.

 • Neviem, ktoré povolenie vybaviť ako prvé

  • Podmienky podnikania upravuje Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike najmä § 4-11. Je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.  Povolenie na podnikanie v energetike vydáva na základe písomnej žiadosti Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.  V § 8 spomínaného zákona je uvedený postup pri vydávaní povolenia. Vykonávanie činnosti je však podmienené aj úspešným absolvovaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (§ 5). Pre vykonanie skúšky je potrebné zaslať formulár žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk. Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti, ktoré sa vykonajú obyčajne v jeden deň.

 • Nemám čas alebo vedomosti potrebné k vybaveniu jednotlivých povolení

  • Práve preto sme pre vás pripravili túto službu, ktorá vám ušetrí čas a starosti spojené s vybavovaním a vypracovávaním podkladov. 

  • Radi vám poradíme, ako si vybaviť povolenie, alebo ho kompletne vybavíme za vás.


Viac sa dozviete na >