Energetický audit

Povinnosť nechať si vypracovať energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa tohto zákona je veľký podnik povinný zabezpečiť vykonanie energetický audit aspoň raz za štyri roky.

Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat podniku presahuje 50 miliónov Eur a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 miliónov Eur.

Vyberte si správneho auditora:

Energetické audity vypracúvame v súlade s platnou legislatívou a na základe osvedčenia o odbornej sposobilosti na výkon činnosti energetického auditora . Referencie by mali byť základom, podľa čoho sa budete pri voľbe auditora orientovať.

K spoločnostiam, pre ktoré sme audity realizovali, partia napríklad :

 • Samsung
 • Billa
 • TV Markíza
 • KNOTT
 • OC KORZO

Energetický audit vypracovávame v nasledovných krokoch:

 1. identifikácia predmetu energetického auditu,

 2. zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu,

 3. návrh opatrení na zníženie spotreby energie,

 4. vypracovanie ekonomického a environmentálneho hodnotenia súboru opatrení,

 5. odporučenie optimálneho variantu súboru opatrení,

 6. vypracovanie písomnej správy a

 7. spracovanie súboru údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie, ktorý vypracováva.


Na vypracovanie energetického auditu budeme od vás potrebovať:

 1. faktúry za energie za posledné 3 roky,

 2. dostupnú projektovú dokumentáciu,

 3. posledný energetický audit (ak existuje),

 4. vykonať obhliadku miesta a

 5. osobné konzultácie s prevádzkovateľom.


Ak si prajete vypracovať ponuku, kontaktujte nás >