Ako na energetický audit?

Potrebujem zrealizovať energetický audit


 • Mám veľkú spoločnosť, ale neviem či sa zákonná povinnosť týka aj mňa

  • Povinnosť nechať si vypracovať energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Podľa tohto zákona je veľký podnik taký, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat podniku presahuje 50 miliónov Eur a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 miliónov Eur.

  • Podľa zákona je veľký podnik povinný zabezpečiť energetický audit aspoň raz za 4 roky.

 • Idem robiť rekonštrukciu či žiadať o eurofondy, preto hľadám audítora, aby mi vypracoval energetický audit

  • Naše skúsenosti s auditmi pre veľké spoločnosti ako Billa, Samsung alebo TV Markíza, sú zárukou toho, že vám audit vypracujeme v súlade s legislatívou tak, aby spĺňal požiadavky pre získanie dotácie. Vypracovaná správa z energetického auditu je požadovaným podkladom na získanie európskych dotácií.


Ako držitelia povolenia na výkon činnosti energetického audítora vám radi pomôžeme s jeho vypracovaním.


Viac sa dozviete na >