Klient:

Areál s vlastnou trafostanicou

Problém:

Stratová trafostanica

Riešenie:

Areál s vlastnou trafostanicou nám prenajal svoju trafostanicu. Ročný poplatok za prenájom je stanovený podľa výšky spotreby, všetky náklady na revízie a údržbu trafostanice platí naša firma. Vďaka osadeným fakturačným, diaľkovo ovládaným elektromerom získal každý nájomník areálu svoju vlastnú faktúru za elektrinu.

Výsledok:

Aj prenájmom trafostanice sa dá zarobiť

Majiteľovi trafostanice sa nielen znížili náklady, ale z neziskovej trafostanice sa stala zisková. Ročne tak ušetril stovky Eur.
Majiteľ areálu už nemusí robiť prácne odpočty a rozúčtovávania elektromerov.