Klient:

Priemyselný areál

Problém:

Ročné náklady za plyn v priemyselnom areáli boli príliš vysoké. Pohybovali sa na úrovni cca 49 000 Eur.

Riešenie:

Po analýze stavu sme zistili, že problémy s vysokými faktúrami za plyn spôsobujú staré 25-ročné kotle. Zákazníkovi sme navrhli výmenu kotolní aj s novými komínmi v celkovej hodnote 27 000 Eur.

Výsledok:

52 % úspora nákladov pri výmene kotolne

Zákazník uhradil iba 48 % tejto ceny a zvyšných 52 % ušetrí z úspor plynu. Nakoľko v areáli prevádzkujeme aj trafostanicu a robíme dodávateľa elektriny, navrhli sme zákazníkovi také financovanie, aby po 6 rokoch došlo k zníženiu nákladov z pôvodných 49 000 Eur na cca 39 000 Eur.