Klient:

Trafostanica na Mlynských Nivách v Bratislave

Problém:

Pravidelná údržba trafostanice.

Riešenie:

Vykonávame pravidelnú údržbu trafostanice na Mlynských Nivách v Bratislave. Zameriavame sa najmä na prehliadku a nastavovanie odpínačov a odpojovačov, prehliadku prípojníc, prepojov a preponiek. Kontrolujeme prúdové spoje, elektrické pevnosti a požadovanú hladinu oleja. Súčasťou údržby je aj vyčistenie kobky a izolátorov, očistenie transformátora a prechodiek. Pri jednej z kontrol sme zistili a odstránili netesnosť veka transformátora a doplnili olej na požadovanú hladinu.

Výsledok:

Majiteľovi odpadli povinnosti týkajúce sa prevádzky a údržby trafostanice.

Včasným a odborným zásahom sme zabránili škodám na majetku.