Klient:

Polyfunkčný objekt

Problém:

Pokuty polyfunkčného objektu za prekročenie účinníka sa pohybovali vo výškach od 300 do 500 Eur mesačne.

Riešenie:

So zákazníkom máme podpísanú dlhoročnú zmluvu na prevádzkovanie trafostanice, preto sme mu zabezpečili montáž kompenzácie úplne zadarmo. Montáž bola v priebehu jedného dňa hotová.

Výsledok:

Inštaláciou kompenzácie zákazník ušetril 300 Eur mesačne na pokutách

Hodnota účinníka sa vďaka nainštalovanej kompenzácii dostala do požadovaného rozmedzia ɸ 0,95 – 1 a pokuty z faktúr zmizli.