Klient:

Obchodné centrum

Problém:

Inštalácia pohybových čidiel v priestoroch so zníženým pohybom ľudí.

Riešenie:

Po obhliadke priestorov obchodného centra sme navrhli vhodný typ čidiel reagujúcich podľa výšky a vzdialenosti od pohybujúcich sa ľudí. Čidlá sme nainštalovali a nastavili aj podľa časových a svetelných podmienok tak, aby sa svetlá rozsvietili iba v prípade, kedy je to naozaj potrebné.

Výsledok:

Úspora nákladov na energie v obchodnom centre

Svetlá svietia iba v čase, keď je to nutné a ročná úspora dosahuje stovky Eur.