Klient:

Výrobný areál

Problém:

Náklady na energiu boli príliš vysoké aj z dôvodu používania starých halogénových svietidiel.

Riešenie:

Výrobný areál využíval na osvetlenie vonkajších priestorov 14 ks starých halogénových svietidiel. Na základe nášho návrhu sa zákazník rozhodol pre ich výmenu za LED svietidlá, aby znížil energetické náklady. Okrem realizácie výmeny svietidiel sme so zákazníkom uzavreli aj zmluvu o dodávke elektriny.

Výsledok:

75 % úspora nákladov pri výmene vonkajšieho osvetlenia vo výrobnom areáli

Vďaka úsporám na dodávke elektriny klientovi stačilo uhradiť len 25 % z celkovej ceny 5 520 Eur. Tým len pri zaobstaraní svietidiel ušetril až 4 140 Eur.