Nájom a odkupovanie

trafostaníc

Vytvorenie miestnej distribučnej sústavy je proces, pri ktorom si prenajmeme prípadne odkúpime vašu trafostanicu a staneme sa distribútorom elektriny
vo vašom objekte.

Prevádzkovanie

trafostaníc

Revíznou činnosťou v pravidelných intervaloch 
overujeme splnenie požiadaviek na bezpečnosť elektrických zariadení.

Naši klienti

HB reavis
Amex Park
Relaxx
Soitron
Drutechna
Billiard club
Labo.sk
Agronova
Unimed pharma